Proiectul „Colocviul internațional Eugeniu Coșeriu – 100”

La 30 noiembrie 2021 s-a încheiat Proiectul „Colocviul internațional Eugeniu Coșeriu - 100” desfășurat în cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova începând cu luna iulie a.c. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. În cadrul  proiectului, destinat bunei organizări a Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „E. Coșeriu”, ediția a XVI-a, au fost prevăzute mai multe activități: organizarea și desfășurarea ședințelor în plen, a lucrului în ateliere, a expoziției și a prezentării de carte, a mesei rotunde, redactarea și publicarea broșurii informative cu programul manifestării,  publicarea volumului cu materialele conferinței ș.a. Realizarea evenimentului la Universitatea de Stat din Moldova a fost posibilă și datorită parteneriatelor cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România, cu Universitatea „Yurii Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina,  cu Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău, Republica Moldova, cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”. Colocviul a servit drept platformă de discuție pentru filologi din șase țări care au valorificat patrimoniul științific lăsat de...
Read More

Colocviul internațional al doctoranzilor, organizat de Colegiul doctoral regional francofon în Științe Umanistice, în parteneriat cu Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată al Facultății de Litere a USM

« Langues en dialogue : traduire, enseigner, communiquer, promouvoir la diversité » este genericul celei de a noua ediții a Colocviului internațional al doctoranzilor, organizat, în perioada 4-5 noiembrie 2021, de CODFREURCOR (Colegiul doctoral regional francofon în Științe Umanistice), în parteneriat cu Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată al Facultății de Litere a USM. Manifestarea științifică se înscrie în șirul de activitățiprilejuite de consemnarea a 75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova și a 25 de ani de la constituirea Departamentului de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată. Lucrările colocviului s-au desfășurat sub egida A.F.E.L.S.H. (Asociația Facultăților și Instituțiilor de Litere și Științe Umanistice), care este o rețea academică a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și reunește facultăți de pe mai multe continente, fiind condusă de un Comitet executiv, care deține în prezent un loc în Consiliul Științific al AUF. Președintele A.F.E.L.S.H,  conf. univ., dr. Tran Van Cong (Universitatea din Hanoi, Vietnam) a rostit un cuvânt de salut în fața participanților...
Read More

PREMIEREA CONCURSULUI LETTURA COME AVVENTURA

PREMIEREA CONCURSULUI LETTURA COME AVVENTURA, organizat la Facultate a de Litere a Universității de Stat în cadrul Săptămânii Limbii Italiene în Lume Programul Săptămânii Limbii Italiene în Lume, organizat la Facultatea de Litere de Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată, se încheie  cu premierea studenților care au participat la concursul de lectură „Lettura come Avventura”. Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată, în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Limbii și Culturii Italiene, sub patronajul Ambasadei Italiei la Chișinau, în cadrul inițiativelor prevăzute pentru Săptămâna Limbii Italiene în Lume, au organizat prima ediție a concursului  „Lettura come Avventura” pentru studenții care studiază limba italiană la USM. Premiul vizează cunoașterea literaturii italiene actuale și se inspiră din noile modele de diseminare și promovare a culturii în rândul celor tineri, cu intenția de a încuraja schimbul și circulația de cărți și de a stimula lectura atentă și conștientă. Ediția din acest an a oferit posibilitatea de a alege între două categorii tematice, opere narative și poezii. Participanții, după ce au...
Read More

Lupta împotriva traficului de ființe umane

În Săptămâna luptei împotriva traficului de ființe umane, cu scopul de a sensibiliza şi de a informa a studenții Facultății de Litere despre fenomenul traficului de fiinţe umane şi despre consecinţele acestuia, în ziua de 20 octombrie 2021, a fost organizată o întâlnire on-line. Invitatul special, Directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești lector universitar Petru Vîrlan a vorbit celor prezenți despre etapele traficului de ființe umane, transportul, vânzarea, sechestrarea și exploatarea persoanelor. Un moment important asupra căruia a insistat locutorul au fost metodele de prevenire și combatere a traficului de ființe umane. La întrunire au participat 100 de persoane – studenți și profesori – ceea ce demonstrează responsabilitate, maturitate și activism civic....
Read More

Limba latină – limbă vie

La 18 octombrie 2021, în Sala Senatului Universității de Stat din Moldova, Departamentele Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată și Lingvistică Română și Știință Literară în colaborare cu Ambasada Italiei în Moldova și Asociația pentru promovarea Limbii și Culturii Italiene, au organizat evenimentul Limba Latină – limbă vie în cadrul Săptămânii Limbii Italene în Lume, ediția a XXI-a. Este un eveniment consacrat unei limbi clasice care mai bine de două milenii își păstrează vitalitatea. Săptămâna Limbii Italene în Lume este organizată în a treia săptămână a lunii octombrie. Cea de-a XXI-a ediție, programată în perioada 18-24 octombrie, are ca temă „Dante, italianul”. Cu ocazia aniversării a 700 de ani de la dispariția marelui poet, Săptămâna Limbii Italiene în Lume se dorește a fi o încheiere ideală a programului de manifestări „Dante, 700 în lume”. La eveniment au participat: dna Aurelia Hanganu, prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasador al Italiei în Republica Moldova,...
Read More
„Университет должен развиваться и не завтра, а сегодня отвечать всем современным требованиям”. Интервью с Виктором Кушниренко, известным молдавским ученым-пушкинистом, литератором, историком литературы, журналистом, редактором, издателем, выпускником Молдавского Государственного Университета

„Университет должен развиваться и не завтра, а сегодня отвечать всем современным требованиям”. Интервью с Виктором Кушниренко, известным молдавским ученым-пушкинистом, литератором, историком литературы, журналистом, редактором, издателем, выпускником Молдавского Государственного Университета

В. Ф. Кушниренко – автор фундаментальных исследований жизни и творчества А. С. Пушкина в Бессарабии, председатель Пушкинского общества Молдовы, зам. председателя Научного совета Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, инициатор Международных научных пушкинских конференций «Бессарабская весна», член Координационного совета Республиканского форума пушкинских лицеев РМ, член Союза журналистов Молдовы. Традиционно студенты Молдавского Государственного Университета - это те, кто обеспечивает рынок труда квалифицированными специалистами с высшим образованием. Какие возможности трудоустройства были у вас и как вы адаптировались в профессиональной среде? Когда окончил учебу, меня оставили при университете. Предполагалось, с учетом предложений, три выбора – поступить в аспирантуру, преподавать, продолжать работать в редакции газеты «Кишиневский университет», в штат которой я был зачислен после первого курса. Но как студента, активиста, журналиста меня хорошо знали с 1972 года в ЦК комсомола, в ЦК партии по публичным выступлениям и публикациям в республиканской печати. К тому же, в конце пятого курса был принят кандидатом в члены партии. Узнав об этом, меня тут же пригласили на работу в аппарат...
Read More
„Строить качественное новое не за счет разрушения ценного старого!” Интервью с Натальей Алъхазовой, выпускницей Молдавского Государственного Университета

„Строить качественное новое не за счет разрушения ценного старого!” Интервью с Натальей Алъхазовой, выпускницей Молдавского Государственного Университета

Традиционно студенты Молдавского Государственного Университета - это те, кто обеспечивает рынок труда квалифицированными специалистами с высшим образованием. Какие возможности трудоустройства были у вас и как вы адаптировались в профессиональной среде? Тут есть 2 момента. 1 - я училась на факультете иностранных языков. На вступительных экзаменах все дружно говорили: «Моя цель - выучить английский, чтобы читать Шекспира в оригинале». По окончании университета, вторая часть трансформировалась в «чтобы преподавать в школе» или «чтобы переводить техническую литературу». Мы, как правило, шли работать учителями – этого от нас ждала страна. 2 - в 1973 г., когда я закончила университет, существовало такое явление, как «распределение»: каждому выпускнику гарантировалось трудоустройство и нужно было отработать минимум два года по направлению. Выпускники заходили в Комиссию по распределению один за другим, в соответствии с набранными за время учебы баллами. На столе лежал список вакантных рабочих мест и можно было из него выбирать: чем лучше проявил себя на экзаменах за пять лет, тем шире выбор. Мы с Е. О. Крестьянниковой со...
Read More
Interviu cu doamna Ana Guțu, profesor universitar și om politic, absolventă a USM

Interviu cu doamna Ana Guțu, profesor universitar și om politic, absolventă a USM

Cu ocazia aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, absolventa Facultății de Limbi și Literaturi Străine, doamna Ana GUȚU, profesor universitar și om politic, a oferit un interviu despre istoria vieții Domniei sale. Tradițional, discipolii USM sunt cei care asigură piața muncii cu profesioniști, specialiști cu o înaltă pregătire academică. Care au fost oportunitățile Dvs. de angajare și cum v-ați acomodat necesităților practice ale profesiunii? Eu am absolvit USM în 1984 – deci, pe timpul defunctei URSS. Oportunitățile de atunci nici nu pot fi comparate cu cele din ziua de astăzi. Pentru absolvenții Facultății de Limbi și Literaturi Străine exista doar o singură opțiune – profesia de pedagog în instituțiile școlare din provincie, indiferent de calificările academice obținute pe parcursul a 5 ani. Eu, neavând „pile” nomenclaturiste, am plecat la Tiraspol, urmându-mi soțul, care a fost chemat sub drapelul Armatei sovietice. La Tiraspol am avut două experiențe pedagogice distincte în calitate de profesor de limbă franceză și română – una...
Read More
Timpul Litere USM

Timpul Litere USM

La data de 14 mai 2021, la Chișinău, în incinta Digital Park, a avut loc lansarea revistei „Timpul”, ediția din Republica Moldova. La acest eveniment cultural au participat invitați de rang înalt: diplomați, profesori universitari, scriitori, artiști, jurnaliști, oameni ai culturii și ai literelor din Republica Moldova și România. La această manifestare Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată de un grup mai larg, constituit din profesori și studenți, în frunte cu rectorul dr., conf. univ. Igor Șarov. În alocuțiunea sa, rectorul Igor Șarov și-a exprimat recunoștința Guvernului României pentru susținerea constantă a numeroaselor proiecte culturale. De asemenea, a felicitat echipa „Timpul Chișinău” pentru ediția lansată, exprimându-și încrederea în viabilitatea proiectului. Revista este parte dintr-un proiect mai larg: „Timpul – Portal de Cultură”, care constituie o platformă de socializare culturală, creată pentru tinerii români de pretutindeni, având drept obiectiv impulsionarea tinerei generații la scriere și lectură, încurajând libertatea de exprimare, spiritul critic. La proiectul dat a aderat și Facultatea de Litere a...
Read More
FACULTATEA DE LITERE ÎN DIALOG CU SCRIITORUL DUMITRU CRUDU

FACULTATEA DE LITERE ÎN DIALOG CU SCRIITORUL DUMITRU CRUDU

Astăzi, la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, a avut loc o întâlnire cu poetul, dramaturgul, prozatorul, publicistul și criticul literar Dumitru Crudu. Evenimentul a fost unul festiv și s-a desfășurat în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova. Cu prilejul acestei onorabile vârste academice, organizatorul evenimentului, Centrul Științific Didactic Literatură Universală și Comparată, a adresat cele mai calde felicitări tuturor foștilor și actualilor studenți USM-iști, precum și tuturor cadrelor didactice și auxiliare, al căror traseu profesional este indisolubil legat de Alma Mater. La întâlnirea online cu Dumitru Crudu, ale cărui faimă și prestigiu literar reprezintă un motiv de mândrie nu numai pentru Universitatea care l-a format, dar și pentru întreaga țară, pe care o reprezintă cu onoare în străinătate, au participat profesorii, doctoranzii, masteranzii și studenții tuturor specialităților Facultății de Litere de la Universitatea de Stat din Moldova și unii reprezentanți de la Universitatea de Stat de Medicină și...
Read More