• Limbă, lit. și civilizație românească  
  • Limba și literatura rusă: comunicare interculturală și organizațională
  • Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri 
  • Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri 
  • Traducere şi interpretare de conferinţe