Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată a fost fondat în anul 1996. În cadrul acestuia au activat şi activează cadre didactice cu un nivel de pregătire înalt, cu experienţă în domeniul teoriei şi practicii traducerii, conferenţiari universitari şi lectori, traducători autorizaţi pe lângă Ministerul Justiţiei din Republica Moldova. Activitatea ştiinţifică în cadrul departamentului este desfăşurată în concordanţă cu viziunea şi misiunea pe care o are Universitatea de Stat din Moldova, dar şi în concordanţă cu domeniile de interes ştiinţific ale membrilor departamentului, fiind organizate diverse activităţi ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, seminare etc.) de nivel naţional, cât şi internaţional. Spiritul de inovare şi cercetare este dezvoltat şi în rândul tinerilor, fiind organizate conferinţe științifice studențești, ateliere de lucru în domeniul traducerii în cadrul diverselor proiecte de interes comun, în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi cercetare din ţară şi din străinătate.

       Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată propune studii în domeniul traducerii și interpretării, o specialitate ce atrage tot mai mult tinerii în condiţiile societăţii internaţionale multilingve şi a necesităţii crescânde de profesionişti ai comunicării interlingve şi interculturale. Prin urmare Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată propune patru programe la ciclul Licență acreditate: Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză;  Traducere și interpretare. Limba engleză și franceză; Traducere și interpretare. Limba engleză și germană;   Traducere și interpretare. Limba engleză și italiană și un program de master Traducere și interpretare de conferințe. Aceste programe au misiunea de a furniza servicii educaţionale în domeniul traducerii și interpretării în scopul formării şi dezvoltării competențelor profesionale ale viitorilor traducători și interpreți capabili să activeze în societatea contemporană, marcată de o diversitate linguală şi culturală şi orientată spre valorile general umane care sunt promovate pe plan european şi internaţional. Programele de studiu reflectă necesitățile pieței muncii și tendințele din domeniu. Impactul social şi economic al programelor de formare profesională la specialitatea Traducere şi interpretare este determinat de următoarele aspecte: asigură creşterea şi profesionalizarea resurselor umane în domeniul traducerii și interpretării, implicit formarea specialiştilor de calitate, care contribuie la dezvoltarea socio-economică a ţării; completează locurile vacante în instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale, ministere, organisme internaţionale, ambasade, asociaţii şi întreprinderi cu capital mixt/străin sau care colaborează cu parteneri din străinătate, birourile de traduceri, etc. şi asigură funcţionalitatea lor prin noi viziuni de implementare a activității profesionale de prestare a serviciilor de traducere și interpretare.

       Scopul general al instruirii în acest domeniu îl constituie formarea traducătorilor și interpreților capabili să traducă în cel puţin două limbi străine într-un cadru larg de situaţii profesionale şi culturale. Realizarea acestui obiectiv se obţine prin dezvoltarea competenţelor lingvistice, de transfer, metodologice, disciplinare și tehnice.

      Viitorii translatori îşi dezvoltă competenţele lingvistice în două limbi, beneficiind de cabinete multimedia cu echipament performant, unde sunt antrenaţi în domeniul traducerii, traducerii asistate de calculator, interpretării consecutive şi simultane în cadrul unor situaţii simulate, în condiţii similare cu cele reale de pe piaţa muncii. Implementăm bunele practici în predarea şi cercetarea în domeniul traducerii şi a interpretariatului, colaborând cu personalităţi şi profesori invitaţi din România, Polonia, Algeria, Belgia, Franța, Germania, Austria, încurajând tinerii să obţină instrumente reale şi să dezvolte competenţe profesionale şi de viaţă apropiate de aspiraţiile lor pentru a ţine pasul evoluţiilor vertiginoase într-o societate a multilingvismului şi a multiculturalismului, dar şi pentru a face faţă tranziţiei în era digitală.

Personalul didactic la departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată

 

Numele, prenumele

Titlul didactico-științific

Cursurile predate

1.              Grădinaru Angela Doctor în filologie, conferențiar universitar,

Șefa departamentului

Pragmatica traducerii, Tehnici de traducere orală, Traducerea consecutivă, Traducerea simultană
2. Zbanț Ludmila Doctor habilitat în filologie, profesor universitar Traductologia, Terminologia, Traducerea consecutivă, Traducerea comunitară în domeniul medical, social, educaţional, juridic, Evoluţia teoriei şi metodologiei în traducere, Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică
3. Duca Valeria Doctor în filologie, lector universitar Traducere gramaticală din limba română/rusă în limba franceză
4. Breahnă Irina Doctor în filologie, conferențiar universitar Istoria traducerii, Introducere în traductologie, Traducerea consecutivă, Traductologia
5. Șaganean Gabriela Doctor în filologie, conferențiar universitar Istoria traducerii, Traducerea consecutivă, Traductologia, Traducerea simultană, Traducerea comunitară în domeniul medical, social, educaţional
6. Crestianicov Elena Doctor în filologie, conferențiar universitar Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică, Cultura și civilizația SUA, Traducerea textelor literare,  Traducerea textelor de specialitate, Introducere în sociolingvistica engleză
7. Bodean Vozian Olesea Doctor în filologie,

lector universitar

Metode şi procedee de traducere asistată de calculator, Traducerea simultană, Traducerea consecutivă, Introducere în traductologie
8. Roșcovan Nina Doctor în filologie,

lector universitar

Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică, Cultura și civilizația SUA, Introducere în sociolingvistica engleză, Traducerea consecutivă, Traducerea scrisă și revizuirea textelor specializate, Metodologia elaborării proiectelor internaționale, Multilingvism, multiculturalism: politici lingvistice, Aspecte sociofuncționale ale limbii si traducerea,
9. Porumb Tatiana Doctor în filologie, conferențiar universitar Limba italiană: analiză și producere de texte argumentative, Traducerea consecutivă, Traducerea scrisă, Traducerea gramaticală din limba italiană în limba maternă, Dimensiunea culturală a traducerii. Civilizația Italiei, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Introducere în sociolingvistica italiană
10. Caragia Rodica Lector asistent universitar Pragmatica traducerii, Tehnici de traducere orală, Traducerea consecutivă, Introducere în terminologie, Traducerea comunitară în domeniul medical, social, educaţional, juridic
11. Cebuc Larisa Lector asistent universitar Limba franceza contemporana cu aplicare la traducere, Introducere în sociolingvistica franceză, Limba franceză: analiză şi producere de texte argumentative, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Traducerea scrisă
12. Corcodel Svetlana Lector asistent universitar Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Traducerea consecutivă, Traducerea comunitară în domeniul medical, social, educaţional, juridic
13. Gaibu Natalia Lector asistent universitar Dimensiunea culturală a traducerii din limba germană în limba maternă. Civilizația Germaniei, Traducerea consecutivă, Limba germană: analiză şi producere de texte argumentative, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate
14. Gobjilă Natalia Lector asistent universitar Traducerea consecutivă, Pragmatica traducerii, Traducerea scrisă, Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere, Introducere în traductologie
15. Legcobit Alina Lector asistent universitar Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală din limba engleză în limba română, Limba engleză: analiză şi producere de texte argumentative
16. Mucerschi Natalia Lector asistent universitar Traducerea consecutivă, Introducere în terminologie, Traducerea comunitară, Etica traducătorului, Traductologia, Limba franceză: analiză şi producere de texte narative, Traducerea scrisă, Dimensiunea culturală a traducerii. Civilizația Franței, Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate
17. Marchitan Ina Lector asistent universitar Dimensiunea culturală a traducerii din limba germană în limba maternă. Civilizația Germaniei, Traducerea consecutivă, Limba germană: analiză şi producere de texte argumentative, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Traducerea scrisă, Limba germană contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală
18. Nichita Cristina Lector asistent universitar Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea scrisă, Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică, Cultura și civilizația SUA
19. Rotaru Silvia Lector asistent universitar Limba engleză: analiza și producere de texte argumentative, Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală
20. Speian Valentina Lector asistent universitar Dimensiunea culturală a traducerii din limba germană în limba maternă. Traducerea consecutivă, Limba germană: analiză şi producere de texte argumentative, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Traducerea scrisă
21. Sîtnic Ina Lector asistent universitar Etica traducătorului, Introducere în traductologie, Traducerea consecutivă, Traducerea comunitară, Traductologia, Traducerea scrisă
22. Șelaru Nadejda Lector asistent universitar Introducere în sociolingvistica engleză, Traducerea consecutivă, Traducerea scrisă, Dimensiunea culturală a traducerii, Istoria traducerii, Traducerea comunitară, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Limba engleză: analiza și producere de texte argumentative
23. Colosov Nadejda Lector asistent universitar Limba germană contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală din limba germană în limba maternă, Limba germană: analiză şi producere de texte argumentative, Traducerea consecutivă, Traducerea scrisă
24. Jitaru Gabriela Lector asistent universitar Limba italiană contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală din limba italiană în limba maternă, Traducerea scrisă
25. Moțpan Carolina Lector asistent universitar Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală din limba engleză în limba română, Limba germană contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală din limba germană în limba română
26. Filimon Veaceslav Lector asistent universitar Limba engleză: analiza și producere de texte argumentative, Traducerea textelor de specialitate, Traducerea textelor literare, Traducerea scrisă, Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică, Cultura și civilizația SUA
27. Lozan Dmitrii Lector asistent universitar Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere, Traducerea gramaticală din limba engleză în limba română, Traducerea scrisă, Introducere în traductologie, Istoria traducerii, Traducerea consecutivă, Traducerea comunitară, Pragmatica traducerii, Traductologia
28. Solovei Victoria Lector asistent universitar Traducerea scrisă, Traducerea consecutivă, Traducerea gramaticală din limba engleză în limba română
29. Boico Olesea Lector asistent universitar Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Istoria traducerii, Traducerea consecutivă, Limba engleză: analiza și producere de texte argumentative
30. Cupcic Silvia Lector asistent universitar Introducere în traductologie, Traducerea scrisă, Traducerea consecutivă, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate
31. Căpățînă Oxana Lector asistent universitar Limba franceza contemporana cu aplicare la traducere, Limba franceză: analiză şi producere de texte argumentative, Traducerea textelor literare, Traducerea textelor de specialitate, Traducerea scrisă

 

Decan L.Usatîi, dr., conf.univ. +37367436655
Prodecan V.Moloșniuc, dr., conf.univ. +37367560080
Departamentul Lingvistică romanică și comunicare interculturală, șef I.Guțu, dr., conf.univ. +37367560082
Departamentul Lingvistică germanică și comunicare interculturală, șef V.Lifari, dr., conf.univ. +37367560079
Departamentul Lingvistică română și știință literară, șef E.Varzari, dr., conf.univ. +37367560197
Departamentul Traducere, interpretare și lingvistică aplicată, șef A.Grădinaru, dr., conf.univ. +37367560081

 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved