Studii de doctorat 

  • la zi (3 ani): 180 credite de studii
  • cu frecvență redusă (4 ani): 180 credite de studii

Studiile se realizează în cadrlul a două școli doctorale:

Școala Doctorală Studii Lingvistice și literare

Școala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură Universală și Comparată

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved