Departamentul

Limba Engleză şi Limba Franceză specializată

Şef departament Pascaru Daniela, doctor în pedagogie, lector universitar

Departamentul Limba Engleză şi Limba Franceză specializată este creat în urma departamentizării facultăţii. A fost fondat în baza Catedrei Limba Engleză, înfiinţată în 1997 prin divizarea Catedrei Limbi Germanice în Catedra Limba Engleză şi Catedra Filologie Germană, şi a secţiei de limbă franceză la alte facultăţi a fostei Catedre Limba Franceză în anul 2014. Şeful Departamentului este Pascaru Daniela, doctor în pedagogie, lector universitar.

Obiectivele de bază ale departamentului sunt axate pe:

  • predarea limbii engleze la facultatea de Litere;
  • predarea limbii engleze şi limbii franceze la specialitățile nefilologice din cadrul Universității de Stat din Moldova ( Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Istorie şi Psihologie, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de Pedagogie, Jurnalism și Științe ale Comunicării, Facultatea de Biologie şi Pedologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică),
  • predarea limbii engleze şi limbii franceze la facultățile cu învățământul la frecvență redusă din cadrul USM.

Obiectivele principale ale predării limbii engleze şi limbii franceze sunt formarea: competențelor comunicative, culturale, profesionale și sociolingvistice.

În concordanță cu aceste obiective, întreaga activitate a departamentului ține de trei direcții principale:

  1. pregătirea studenților filologi pentru predarea limbii engleze;
  2. pregătirea studenților nefilologi pentru comunicarea scrisă și orală pe teme uzuale și de specialitate.

Departamentul Limba Engleză şi Limba Franceză specializată este responsabil de organizarea examenului pentru acordarea certificatului de cunoaștere a limbii engleze de nivelul B2, C1, C2 a cadrelor didactice de la Universitatea de Medicină ”N.Testemițeanu”. Departamentul pregătește doctoranzi de la diferite specialități pentru susținerea examenului de doctorat la limba engleză şi limba franceză.

Cadrele didactice de la Departamentul Limba Engleză şi Limba Franceză specializată au misiunea bazată pe o responsabilitate enormă la formarea instructiv-educativă şi didactico-metodică a specialistului care va preda limba engleză ca limbă străina, asigurând la un nivel înalt procesul instructiv-educativ al tinerei generaţii în domeniul limbii engleze și franceze.

CADRE DIDACTICE 2020 – 2021

Departament Limba Engleză şi Limba Franceză specializată

Nr. Numele, prenum. Gradul ştiinţific,didactic

Disciplinele predate

1.       Pascaru Daniela Doctor în pedagogie, Lector universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Semiotica textului englez; Tipologia textului englez; Lexicologia limbii engleze
2.       Bahneanu Vitalina Doctor în filologie, conferențiar universitar Limba franceză de specialitate (fac. de Drept, Biologie, Psihologie)
3.       Başirov Oxana Asistent universitar Limba engleză de specialitate (fac. de Fizică, Matematică și Informatică)
4.       Boliev Veaceslav Asistent universitar Limba engleză de specialitate (fac. FRISPA)
5.       Butucel Lia Asistent universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Semiotica textului englez; Tipologia textului englez; Limba engleză de specialitate (facultatea de Drept)
6.       Calaraş Svetlana Asistent universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Semiotica textului englez; Tipologia textului englez; Limba engleză de specialitate (facultatea de Chimie)
7.       Ciudin (Pleşca) Galina Asistent universitar Limba engleză de specialitate (fac. de Matematică și Informatică)
8.       Cotilevici Violeta Asistent universitar Limba franceză de specialitate (fac. FRISPA)
9.       Duhlicher Olga Doctor în pedagogie, Conferențiar universitar Limba engleză de specialitate (fac. Științe Economice), Didactica limbii engleze
10.   Fiodorov Victoria Doctor în filologie, Lector universitar Limba engleză de specialitate (fac. de Drept, Jurnalism)
11.   Gîncu Irina Doctor în pedagogie, Lector universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Semiotica textului englez; Tipologia textului englez; Didactica limbii engleze
12.   Guțu Ion Asistent universitar Discurs politic în limba engleză; Limba englezăde specialitate (fac. FRISPA)
13.   Ionaşcu Ina Asistent universitar Limba engleză de specialitate (fac. de Drept, Jurnalism, Științe Economice)
14.   Macovei Dorina Doctor în filologie, Lector universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Tipologia textului englez; Civilizația țărilor anglofone
15.   Moraru Silvia Doctor in filologie, conferențiar universitar Limba franceză de specialitate (fac. Jurnalism)
16.   Niţa Mariana Asistent universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Semiotica textului englez; Tipologia textului englez;
17.   Ornoveţchii Tatiana Asistent universitar Limba franceză de specialitate (fac de Chimie, Matematică și Informatică, Fizică)
18.   Parhomenco Lilia Doctor în Științe ale Educației, lector universitar Limba engleză de specialitate (fac. Economie)
19.   Postovanu Steluţa Asistent universitar Limba franceză de specialitate (fac. Științe Economice, Drept)
20.   Cazacu Parascovia Asistent universitar Limba engleza de specialitate ( Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială)
21.   Slobodaniuc Alina Asistent universitar Introducere în traductologie, Aspecte practice ale traducerii, Retorica diplomatică, Analiza lexico-gramaticală a textului politic (fac. FRISPA, l. engl)
22.   Tulei Angela Asistent universitar Lexicul și gramatica limbii engleze; Lingvistica textului englez; Semiotica textului englez; Tipologia textului englez; Civilizația țărilor anglofone, Discursul poltic (fac. FRISPA)
23.   Voloşciuc Ina Asistent universitar Limba engleză de specialitate (fac. de Drept)
24.   Eșanu Nadejda Asistent universitar Limba engleză de specialitate (fac. de Drept, fac. Științe Economice)

 

Decan L.Usatîi, dr., conf.univ. +37367436655
Prodecan V.Moloșniuc, dr., conf.univ. +37367560080
Departamentul Lingvistică romanică și comunicare interculturală, șef I.Guțu, dr., conf.univ. +37367560082
Departamentul Lingvistică germanică și comunicare interculturală, șef V.Lifari, dr., conf.univ. +37367560079
Departamentul Lingvistică română și știință literară, șef E.Varzari, dr., conf.univ. +37367560197
Departamentul Traducere, interpretare și lingvistică aplicată, șef A.Grădinaru, dr., conf.univ. +37367560081
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved