Centrul didactico-științific ,,Russkii mir” este temelia pentru pregătirea specialiștilor cu înaltă calificare în domeniul limbii și literaturii ruse. Absolvenții Facultății de Litere sunt angajați în instituții de învățământ, la reviste științifice, edituri, radio și televiziune. După ce au primit o pregătire culturală largă, ei își găsesc cu ușurință un loc de muncă, atât în ​​țară, cât și peste hotare.

        Istoria bogată a Сentrului începe în 1946. În anul fondării Universității de Stat din Moldova au fost deschise catedrele de limba rusă și literatura rusă. În 1997 au fost unite într-o singură catedră – Filologie rusă. În 2014 a fost creat un departament de filologie rusă pe baza Catedrei de filologie rusă. Centrul didactico-științific ,,Russkii mir” a fost deschis cu sprijinul Fundației ,,Russkii Mir”, în 2009. În 2016 s-a decis ca Departamentul de Filologie Rusă să fuzioneze cu Centrul. Pe durata activității, nu doar studenții au aflat despre Centru, ci și profesorii, elevii și invitații străini. Ușile Centrului sunt deschise tuturor, în special  celor pasionați de limba,  literatura și cultura rusă. Centrul a fost vizitat de către rectorul Universității de Stat din Moscova «M. Lomonosov» – academicianul Sadovnichy, profesorii universitari din Bulgaria, Franța, studenți absolvenți din Germania și Turcia. Aici au fost instruiți studenți, masteranzi din Republica Populară Chineză.

       Cu câțiva ani în urmă, la Centrul didactico-științific ,,Russkii mir” a fost întâmpinat strănepotul lui Alexandr Pușkin, care locuiește la Bruxelles, Belgia. În Centru, studenții au condițiile necesare pentru a învăța și a se informa. Centrul dispune de o bibliotecă, în care studenții și vizitatori vor găsi cărți, manuale și materiale multimedia, cu ajutorul cărora pot afla mai multe informații despre cultura rusă.  Centrul are o sală de calculatoare unde studenții își elaborează proiectele, tezele, referatele. Centrul oferă prelegeri, consultații,  organizează seminare și ateliere. Aici sunt  cei mai buni profesori de limba și literatura rusă, care și-au făcut studiile la  Universitatea de Stat din Moscova ,,M. Lomonosov” și la Universitatea de Stat din Leningrad.

Centrul didactico-științific ,,Russkii mir” oferă o gamă largă de discipline filologice predate în două cicluri educaționale:

Licența (Program «Limba și literatura rusă și limba engleză»)

Nosov V., dr., conf. univ., Șef Centru

 1. Istoria literaturii ruse, sec. XX (I/II)

Cernelev V., dr., conf. univ.

 1. Istoria literaturii ruse vechi. Folclor rusesc
 2. Didactica literaturii ruse
 3. Paremiologie rusă
 4. Introducere în tehnica cercetării
 5. Antologia Sfintelor Scripturi. Literatura biblică

Bolîcevschi N., lector univ.

 1. Fonetica şi ortografia limbii ruse
 2. Didactica limbii ruse
 3. Curs practic de limba rusă
 4. Formarea cuvintelor în limba rusă

Donțu N., dr., conf. univ.

 1. Lexicologia limbii ruse
 2. Stilistica şi cultivarea limbii ruse

Remizov I., lector univ.

 1. Istoria literaturii ruse, sec. XVIII. Introducere în teoria literaturii
 2. Istoria literaturii ruse, sec. XIX (I/II)
 3. Literatura rusă comparată
 4. Etica pedagogică
 5. Analiza textului poetic
 6. Teoria literaturii

Șarșov T., dr., conf. univ.

 1. Morfologia limbii ruse
 2. Sintaxa limbii ruse
 3. Lingvistica textului

Iarovaia G., lector univ.

 1. Curente stilistice în poezia rusă a anilor 60-70 ai sec. XX
 2. Literatura rusă contemporană
 3. Postmodernismul literar

Soroceanu E., dr., conf. univ.

 1. Limba slavă veche
 2. Lingvistică generală. Introducere în teoria textului

Master (Program «Limba și literatura rusă : comunicare interculturală și organizațională»)

Nosov V., dr., conf. univ., șef Centru

 1. Teoria stilului
 2. Istoria culturii ruse
 3. Critica literară: teorie şi practică. Recenzarea

Cernelev V., dr., conf. univ.

 1. Poetica istorică
 2. Arta Rusiei Vechi
 3. Publicitatea ca artă a cuvântului şi a imaginii
 4. Comicul în cultură şi artă

Donțu N., dr., conf. univ.

 1. Stilul de afaceri şi documentarea. Cultura vorbirii
 2. Redactarea

Șarșov T., dr., conf. univ.

 1. Limbajul mass-media
 2. Dreptul de autor: reguli de redactare a textelor pe un subiect dat

Bolîcevschi N., lector univ.

 1. Procese dinamice în limba rusă contemporană
 2. Ortografia şi punctuaţia stilului de afaceri

Remizov I., lector univ.

 1. Etica în afaceri şi eticheta

 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved